Miljö & Återvinning

Bevara vår planet

Hållbarhet är vårt ansvar & löfte

Hållbarhet utgör kärnan i vår verksamhet. Vi delar in våra mål för miljö, hälsa och säkerhet i sex huvudområden för att se till att de ger inverkan över hela världen. Vi arbetar för att upprätthålla högsta standard för att bevara miljön och förbättra hälsan och säkerheten för våra medarbetare och i de samhällen där vi är verksamma.

World Green Alliance

Xerox är ledande inom branschen för återvinning av använda förbrukningsartiklar och har ett ansvar för miljö och affärsmässiga principer. 

Tack vare vårt återvinningsprogram har tusentals ton av förbrukningsvaror återvunnits i stället för att hamna på soptippen. Återanvändning av tonerkassetter, uppsamlare för tonerspill, reservdelar, återvinning av plast och metall som allt omvandlas från avfall till energi är en hög prioritet. 

Tjänsten är helt kostnadsfri så beställ din EcoBox idag och bidra till en bättre miljö –  Xerox Återvinningsprogram

Xerox åtagande för en bättre miljö

Minskning av C02 utsläpp

Vi sänker CO2-utsläppen för vår utrustning, vilket uppfyller ENERGY STAR®-kraven och minskar utsläppen av växthusgaser.

Papper

Våra pappersinköp och pappersanvändning och våra produkter med återvunnet och miljövänligt papper är avsedda att bevara skogarna och miljön

Ren luft & rent vatten

Vårt arbete under årens lopp för att avlägsna giftiga kemikalier under tillverkning ger ren luft och rent vatten i produktlivscykler.

Avfall

Vi tillverkar produkter som använder resurser effektivt, minimerar spill och återvinner allt som inte kan återanvändas.

Hanterin av kemikalier

Xerox minimerar användning av farliga kemikalier med strikta interna standarder och leverantörskrav.
 

Hälsa och säkerhet

Hälsan och säkerheten för våra medarbetare, produkter, arbetsplatser och kunder är mycket viktiga för oss.

Rapport om sammhällsansvar

Med din hjälp bidrar vi till att skydda vår planet