Miljö & Återvinning

Xerox Green World Alliance

Xerox är ledande inom branschen för återvinning av använda förbrukningsartiklar och har ett ansvar för miljö och affärsmässiga principer. 

Tack vare vårt återvinningsprogram har tusentals ton av förbrukningsvaror återvunnits istället för att hamna på soptippen. Återanvändning av tonerkassetter, uppsamlare för tonerspill, reservdelar, plast och metall som allt omvandlas från avfall till energi är en hög prioritet.

Vill du bidra till en bättre miljö?

Tjänsten är helt kostnadsfri & fraktfri.

Beställ din EcoBox på följande länk: Xerox Återvinning

Xerox åtagande för en bättre miljö

Minskning av C02 utsläpp

Vi sänker CO2-utsläppen för vår utrustning, vilket uppfyller ENERGY STAR®-kraven och minskar utsläppen av växthusgaser.

Papper

Våra pappersinköp och pappersanvändning och våra produkter med återvunnet och miljövänligt papper är avsedda att bevara skogarna och miljön

Ren luft & rent vatten

Vårt arbete under årens lopp för att avlägsna giftiga kemikalier under tillverkning ger ren luft och rent vatten i produktlivscykler.

Avfall

Vi tillverkar produkter som använder resurser effektivt, minimerar spill och återvinner allt som inte kan återanvändas.

Hanterin av kemikalier

Xerox minimerar användning av farliga kemikalier med strikta interna standarder och leverantörskrav.

Hälsa och säkerhet

Hälsan och säkerheten för våra medarbetare, produkter, arbetsplatser och kunder är mycket viktiga för oss.