Miljö och återvinning

Xerox åtagande för en bättre miljö.

Miljövänligt tryck!

Hållbarhet är vårt ansvar & löfte

Hållbarhet utgör kärnan i vår verksamhet. Vi delar in våra mål för miljö, hälsa och säkerhet i sex huvudområden för att se till att de ger inverkan över hela världen. Vi arbetar för att upprätthålla högsta standard för att bevara miljön och förbättra hälsan och säkerheten för våra medarbetare och i de samhällen där vi är verksamma.

World Green Alliance

Xerox är ledande inom branschen för återvinning av använda förbrukningsartiklar och har ett ansvar för miljö och affärsmässiga principer.

Beställ din Eco-box idag genom att klicka på länken

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. 

Att verka ansvarsfullt som global medborgare är en central del av vår identitet och historia. Vi upprätthåller de allra högsta idealen för integritet, innovation och kvalitet i allt vi gör.

Bevara vår planet!

Hållbarhet är vårt ansvar & löfte.

Minskning av C02 utsläpp

Vi sänker CO2-utsläppen för vår utrustning, vilket uppfyller ENERGY STAR®-kraven och minskar utsläppen av växthusgaser.

Papper

Våra pappersinköp och pappersanvändning och våra produkter med återvunnet och miljövänligt papper är avsedda att bevara skogarna och miljön

Ren luft & rent vatten

Vårt arbete under årens lopp för att avlägsna giftiga kemikalier under tillverkning ger ren luft och rent vatten i produktlivscykler.

Avfall

Vi tillverkar produkter som använder resurser effektivt, minimerar spill och återvinner allt som inte kan återanvändas.

Hantering av kemikalier

Xerox minimerar användning av farliga kemikalier med strikta interna standarder och leverantörskrav.

Hälsa och säkerhet

Hälsan och säkerheten för våra medarbetare, produkter, arbetsplatser och kunder är mycket viktiga för oss.

Rulla till toppen